کارخانه  Cupex:

 پس از مطالعات و حفاریهای اولیه، و برآورد تخمین حدوداً یک میلیون تن کانسنگ مس در معدن مس گود کلواری، تصمیم به احداث کارخانه گرفته شد. ظرفیت اسمی این خط 400 تن در سال می باشد که هم اکنون با ظرفیت 360 تن در سال تولید می شود.

محصول :  پودر مس اکسیدی با عیار 80 درصد بر پایه انحلال و لیچینگ است. مواد اولیه مورد نیاز این خط خاک اکسیده مس می باشد

عیار: محصول با یک مرحله ذوب،  تبدیل به شمش مس با عیار 99% می شود.

این روش شامل سه مرحله کلی به شرح زیر می باشد:

خردایش

موادمعدنی استخراج شده ابتدا در این قسمت به دانه بندی مناسب رسیده و خاک نرمه آن جداسازی شده و آماده ورود به مرحله بعد می گردد. این خط بنا بر ظرفیتهای مختلف می تواند طراحی های متفاوتی داشته باشد. دانه بندی مورد قبول ماکزیمم 2 اینچ می باشد.
(با توجه به عیار ماده معدنی ، در صورت انحلال به روش تانک لیچینگ بایستی مواد معدنی میکرونیزه و سپس در تانک حل شوند.)

 کارخانه مس سولفوره به روش فلوتاسیون   

 با توجه به ذخیره تخمینی مواد معدنی سولفوره در معدن مس گود کلواری 2، تصمیم به احداث کارخانه تولید کنسانتره مس به روش فلوتاسیون با ظرفیت خوراک دهی سالانه 1.200.000 تن گرفته شد.

در حال حاضر این پروژه در مرحله مطالعات و آزمایش های (طراحی ولیه) می باشد  که خروجی آن برای طراحی خط تولید مورد نظر می باشد.
در این روش ابتدا خاک سولفوره مس در دو مرحله خردایش باید میکرونیزه شده و به دانه بندی مشخص برسد، سپس در سلولهای فلوتاسیون تحت شرایط و افزاینده های خاص عنصر مس به شکل کنسانتره آزاد می شود.

    کارخانه  SX/EW

پس از مطالعات و حفاری های زیاد در معدن مس گودکلواری 2 ، که ذخایر آن در  حدود 2 میلیون تن برآورد شد که با توجه به بازار و کیفیت بهتر محصول، پس از انجام امکان سنجی های این طرح، این شرکت تصمیم گرفت تا کارخانه SX/EW  را با ظرفیت  2000 تن در سال راه اندازی و کاتد مس با عیار 99.99 % تولید نماید.

اساس تولید مس در این روش مشابه خط Cupex انحلال (لیچینگ) است ، با این تفاوت که PLS تهیه شده در بخش لیچینگ برای افزایش مقدار یون مس در PLS تا 40 گرم در لیتر به بخش SX ارسال می شود. که با ارسال به الکترووینینگ  کاتدهای مس با عیار 99.99٪ تولید می شود.

انحلال

در این قسمت مواد به دانه بندی رسیده بایستی در معرض محلول رقیق شده اسید سولفوریک (در PH خاص) قرار بگیرند تا عناصر آن (مس) آزاد گردند. و بنا به روش طراحی شده از مواد معدنی محلول گیری می شود. در طرح فعلی از روش هیپ لیچینگ استفاده می شود، به این صورت که مواد معدنی در بستر هیپ گسترانیده شده و تحت آبیاری محلول آب و اسید سولفوریک قرار می گیرند که در نهایت محلول باردار شده مس (PLS) آماده شده که به مرحله بعدی انتقال می یابد.

الکترووینینگ

در این مرحله محلول آماده شده در مرحله انحلال تحت الکترووینینگ در شرایط خاصی که قبلا محیا شده وارد سلولهای الکترووینینگ شده و با جریان برق، پودر مس اکسیدی آن استحصال می شود.