فعالیت ها:

 
سرمایه گذاری در معدن و صنایع معدنی مس
سرمایه گذاری در اکتشاف، استخراج و تولید سولفات سدیم
خدمات فنی مهندسی معدن، اکتشاف و حفاری (کٌرگیری)
تولید پودر و کاتد مس
عرضه محصولات پودر و کاتد مس از طریق بورس کالا
صادرات کاتد مس
تولید و عرضه سنگ تزئینی در بازار داخل و خارج از کشور