کاتد مس 99.99%

عیار: 99.99% موقعیت جغرافیایی: جوزم (استان کرمان) اساس تولید مس در این روش مشابه خط Cupex انحلال (لیچینگ) است ، با این تفاوت که PLS

شمش مس 98٪

شمش مس عیار: 98 اندازه: 40 – 60 کیلوگرم (استوانه ای) – 15 – 25 کیلوگرم (آجر) موقعیت جغرافیایی: جوزم (استان کرمان) کلیه شمش ها

پودر مس 80%

پودر مس: عیار: 78% الی 88% موقعیت جغرافیایی: جوزم (استان کرمان) پودر مس اکسیدی تولید شده افق توسعه معادن خاورمیانه از روش هیپ لیچینگ تولید می