پیش بینی افزایش بیشتر قیمت سرب نسبت به روی در سال 2019

داده های امروز نشان میدهد که اختلاف قیمت سرب و روی در بالاترین سطح از سال 2007 قرار گرفته 960دلار و این درحالی است که در گذشته قیمت تاریخی #سرب همواره بالاتر از روی بوده و بعضا در سال 2014 بعنوان نمونه این رقم ۱۴۸دلار بوده است آمار نشان میدهد که در سال 2018 نزدیک..

ادامه مطلب