معدن مس جوزم

معدن مس جوزم

معدن مس

معدن مس جوزم (گودکلواری)

  •  محدوده مورد نظر در مرز استان کرمان با یزد قرار دارد و دارای مساحتی حدود 21/99 کیلومتر مربع می باشد.
  • این معدن از نوع معادن مس پورفیری است.
  • با توجه به مطالعات داده های سطحی و عمقی دارای 3.047.820میلیون تن ذخیره سولفیدی با عیار مس 0/53 درصد و 1.552.180 تن مس اکسیدی با عیار میانگین 0/35 درصد می باشد.
  • این محدوده دارای پروانه بهره برداری و جواز تاسیس کارخانه می باشد.
  • با توجه به اکتشافات تکمیلی محدوده مس گودکلواری(جوزم) این معدن به شش بلوک ( ABCDEF) تقسیم گردیده است که اکتشافات تکمیلی در بلوک A انجام پذیرفته و ذخیره به دست امده تنها در بلوکA می باشد.26 گمانه در مرحله اکتشاف تکمیلی انجام پذیرفته که 20 گمانه در محل بلوکA و 6 گمانه در محل احداث کارخانه حفاری گردیده است.تعداد آنالیزهای انجام گرفته از گمانه ها پس از لاگینگ حدود 1885 نمونه بوده است.پس از تکمیل نقشه ها و گزارشات ،مدل سازی DataMine انجام پذیرفته است که تعیین ذخیره در بلوکA در حدود 46.057.483  با عیار مس حدود 0.25% و مولیبدن 38 ppm و با عیار مس 0.3% و مولیبدن 30 ppm می باشد.


کاتالوگ پروژه

دانلود کنید