چشم انداز مثبت فلز مس

مس در بازار فلزات لندن (LME) رشد هفتگی 6.47 درصد داشته و به 7182$ در هر تن رسیده و برغم رشد موجودی انبارهای LME چشم انداز کاملا روشنی دارد. زجمله عواملی که سبب شده چشم انداز مثبتی در انتظار مس باشید انتظار تضعیف دلار است. بانک کردیت سوئیس (CreditSwiss) هفته گذشته پیش بینی نرخ 1.35..

ادامه مطلب