Project Details

موقعیت جغرافیایی و راه های دسترسی

معدن مس گودکلواری 2 دارای پروانه بهره برداری می باشد این معدن با مساحت 21/29  کیلومتر مربع در جنوب شرق دهج و شمال غرب جوزم واقع در استان کرمان و در مجاورت شهرستان دهج جوزم قرار گرفته است.  این محدوده از دو مسیر کرمان-انار- جوزم و یزد–دهج- جوزم به مراکز استان‌های یزد و کرمان راه دارد.

محدوده مس گودکلواری ۲ در نقشه های زمین­شناسی به مقیاس 1:100000 دهج و انار  و در نقشه توپوگرافی انار به مقیاس1:250000 قرار دارد

فعالیت­های اکتشافی تکمیلی در این معدن از ابتدای سال 1394 در فاز های شناسایی ، نیمه تفضیلی و تفضیلی آغاز گردید.  چندین بلوک و آنومالی شناسایی گردیده است.

 

زمین شناسی

جنس سنگ میزبان : توده اصلی پورفیری در این محدوده (گرانودیوریت) در سطح با کانه­زایی اکسید مس و گرانودیوریت و کوارتز دیوریت عمده با زون لیچ همراه می­باشد که با توجه به حفاری­های پودری انجام شده در عمق حدوداً 15 الی20 متری به زون سولفوری(سوپرژن) مشاهده می­شود.

سن سنگ میزبان : واحدهای ائوسن، ائوسن الیگوسن، الیگومیوسن تا کواترنری

زمین شناسی ساختاری: از نظر ساختاري در پهنه ايران مركزي و در كمان ماگمايي اروميه- دختر و در بلوك دهج-ساردوئيه قرار گرفته است.

آلتراسیون: . آلتراسیون­های پتاسیک، فیلیک و آرژیلیک با کانی­سازی مس اکسیدی (رخنمون) در این محدوده مشاهده می­شود.

 

 

 

 

 

تیپ و عیار ذخیره

ژنز: ژنز کانسار از نوع پورفیری و شکل عمومی آن توده­ای است كاني­سازي مس به صورت رگه­اي، اسكارن و پورفيري در ارتباط با توده­هاي مذكور تشكيل شده كه در كانسار گود كلواري كاني­سازي به صورت پورفيري در توده گرانوديوريتي نيمه عمق تمركز دارد.

مشخصات کانه زایی: کانه­زایی مس دارای دو تیپ کانی سازی رگه ای و پورفیری می باشد. کانه­های اکسیدی شامل : مالاکیت، آزوریت، نئوتوسیت به شکل پرکننده سطح و رگه و رگچه­ای می­باشند.

تیپ ذخیره پورفیری: توده اصلی پورفیری ( عامل کانی زایی) از ترکیب گرانودیوریت با بافت پورفیری است. این توده در سطح با کانه­زایی اکسید مس عمدتا با زون لیچ همراه می­باشد. با توجه به حفاری­های پودری انجام شده در عمق حدوداً 15 الی20 متری زون سولفوری(سوپرژن) مشاهده می­شود.

 

 

 

 

 

فعالیت های اکتشافی انجام شده  

با توجه به مطالعات و نتایج بدست آمده  پس از پی جویی, اکتشافات اولیه,  تعیین مناطق امید بخش و نمونه برداری­های اولیه در این منطقه، 6  بلوک  دارای آنومالی  جهت انجام عملیات اکتشافی تعریف شد که با توجه به وسیع بودن و اهمیت آنومالی در بلوک  A ، این بلوک  به سه بخش A0,A1,A2  تا F   تقسیم شد. که با توجه به حفر گمانه ها و نمونه برداری ها در این مرحله  ذخیره ای با عیار مس 27/0%   تخمین زده شد. در سال 1397 در مرحله اکتشاف تکمیلی اولیه در دو بخش A1,A2 ، 33 گمانه ) 4411 متر (حفر شد و  ذخیره کلی بلوک A  افزایش پیدا کرد.

 

 

 

 

فعالیت های اکتشافی اولیه

 

 • آغاز فعالیت­های اکتشافی از سال 1395
 • تهیه نقشه زمین شناسی1:20000 و 1:1000
 • تهیه نقشه توپوگرافی 1:20000 و 1:1000
 • پی جویی و اکتشاف چکشی و تعیین مناطق امید بخش
 • نمونه برداری­های اولیه از رخنمون ها

 

فعالیت های اکتشافی تفصیلی

بلوک A

 • حفر ترانشه و نمونه برداری
 • احداث جاده های دسترسی به منطقه
 • طراحی شبکه حفاری
 • حفاری مغزه گیری
 • بررسی و مطالعه RQD و R مغزه ها
 • لاگینگ مغزه های حاصل از حفر گمانه ها ( کانی سازی، دگرسانی، زون بندی، سنگ شناسی)
 • تهیه و مطالعات مقاطع نازک و صیقلی
 • برش مغزه ها، نمونه برداری، خردایش، آنالیز نمونه های مغزه برای تعیین عیار
 • مدل سازی و تخمین عیار ذخیره با استفاده از نرم افزارهای تخصصی معدنی
 • حفاری تکمیلی پودری
 • تهیه گزارش نهایی پایان عملیات اکتشاف

 

بلوک B

 • تهیه نقشه زمین شناسی 1:1000
 • تهیه نقشه توپوگرافی و 1:1000
 • پی جویی و اکتشاف چکشی و تعیین مناطق امید بخش
 • نمونه برداری­های اولیه
 • طراحی شبکه حفاری
 • حفاری مغزه گیری
 • بررسی و مطالعه RQD و R مغزه ها
 • لاگینگ مغزه های حاصل از حفر گمانه ها ( کانی سازی، دگرسانی، زون بندی، سنگ شناسی)
 • برش مغزه ها، نمونه برداری، خردایش، آنالیز نمونه های مغزه برای تعیین عیار
 • مدل سازی و تخمین عیار ذخیره با استفاده از نرم افزارهای تخصصی معدنی
 • حفاری تکمیلی پودری
 • تهیه گزارش نهایی پایان عملیات اکتشاف

 

 

چشم انداز معدن

 

با توجه به برنامه های توسعه ای اکتشافات و حفاری ها در بلوک A در حدود 16000 متر حفاری، و سایر بلوک ها فعالیت اکتشافی ادامه دارد.