بلاگ

کاتد مس 99.99%

عیار: 99.99%

موقعیت جغرافیایی: جوزم (استان کرمان)

اساس تولید مس در این روش مشابه خط Cupex انحلال (لیچینگ) است ، با این تفاوت که PLS تهیه شده در بخش لیچینگ برای افزایش مقدار یون مس در PLS تا 40 گرم به بخش SX ارسال می شود.

 

Leave A Comment