بلاگ

شمش مس 98٪

شمش مس

عیار: 98

اندازه: 40 – 60 کیلوگرم (استوانه ای) – 15 – 25 کیلوگرم (آجر)

موقعیت جغرافیایی: جوزم (استان کرمان)

کلیه شمش ها از طریق کوره دوار تولید می شوند و همه از پودر مس اکسید ساخته شده اند و ضایعات مس و ضایعات هیچ نقشی در آن ندارند

Leave A Comment