بلاگ

پودر مس 80%

پودر مس:

عیار: 78% الی 88%

موقعیت جغرافیایی: جوزم (استان کرمان)

پودر مس اکسیدی تولید شده افق توسعه معادن خاورمیانه از روش هیپ لیچینگ تولید می گردد.

 

 
Leave A Comment