شمش مس:

عیار: 98%

سایز: 40 الی 60 کیلوگرم (استوانه ای) – 15 الی 25 کیلو گرم (آجری)

محدوده جغرافیایی: جوزم (استان کرمان)

توضیحات: تمام شمش های تولیدی از طریق کوره دوار و تماماً از پودر مس اکسیدی تولید می گردد و قراضه و ضایعات مس در آن نقشی ندارد.