با توجه به مطالعات و حفاریهای اولیه و تخمین حدوداً یک میلیون تنی معدن مس گود کلواری تصمیم به احداث کارخانه Cupex گرفته شد. ظرفیت اسمی این خط 400 تن در سال می باشد که هم اکنون با راندمان کمتر و با ظرفیت 360 تن در سال تولید می کند.

محصول این کارخانه پودر مس اکسیدی با عیار 80 درصد می باشد، لذا مواد اولیه مورد نیاز این خط خاک اکسیده مس می باشد و روش آن بر پایه انحلال و لیچینگ است. این روش شامل سه مرحله کلی به شرح زیر می باشد:
خردایش
موادمعدنی استخراج شده ابتدا در این قسمت به دانه بندی مناسب رسیده و خاک نرمه آن جداسازی شده و آماده ورود به مرحله بعد می گردد. این خط بنا بر ظرفیتهای مختلف می تواند طراحیهای متفاوتی داشته باشد. دانه بندی مورد قبول ماکزیمم 2 اینچ می باشد.
(این قسمت با توجه به عیار ماده معدنی تعریف می شود، در صورت انحلال به روش تانک لیچینگ بایستی مواد معدنی میکرونیزه و سپس در تانک حل شوند.)

انحلال

در این قسمت مواد به دانه بندی رسیده بایستی در معرض محلول رقیق شده اسید سولفوریک (در PH خاص) قرار بگیرند تا عناصر آن (مس) آزاد گردند. مشابه مرحله قبل بنا به روش طراحی شده از مواد معدنی محلول گیری می شود. در طرح فعلی از روش هیپ لیچینگ استفاده می شود، به این صورت که مواد معدنی در بستر هیپ گسترانده شده و تحت آبیاری محلول آب و اسید سولفوریک قرار می گیرند که در نهایت محلول باردار شده مس (PLS) اماده شده که به مرحله بعدی انتقال می یابد.

الکترووینینگ

در این مرحله محلول آماده شده در مرحله انحلال تحت الکترووینینگ در شرایط خاصی که قبلا محیا شده وارد سلولهای الکترووینینگ شده و با جریان برق پودر مس اکسیدی آن استحصال می گردد.

الکترووینینگ

در این مرحله محلول آماده شده در مرحله انحلال تحت الکترووینینگ در شرایط خاصی که قبلا محیا شده وارد سلولهای الکترووینینگ شده و با جریان برق پودر مس اکسیدی آن استحصال می گردد.

همانگونه که قبلاً گفته شد عیار محصول تولیدی در این روش 80% می باشد. در کارخانه فعلی با توجه به مطالعات نجام شده محصول فعلی در یک مرحله ذوب و تبدیل به شمش مس با عیار 99% میگردد.