پیش بینی تداوم نوسان های بزرگ در بازارها

امروز در آغاز معاملات هفته در بازارهای جهان، نوسان شاخص های مالی در بازارهای بزرگ ادامه یافته و این درحالیستکه خبرهای منتشر شده از اقتصاد چین و ژاپن منفی است. در ادامه به بررسی گزارش ها و عواملی که در هفته پیش رو بر بازارهای مختلف تاثیر دارد اشاره می کنیم. در ژاپن امروز اعلام..

ادامه مطلب