– خرید و فروش مواد معدنی : در زمینه فروش و صادرات مواد معدنی خام و فرآوری شده متعلق به این مجموعه و صادرات مس کاتد فعالیت می نماید.
– سرمایه گذاری در محدوده های معدنی فلزی و غیر فلزی در داخل و خارج از کشور
– سرمایه گذاری در معادن : همکاری و مشارکت با سرمایه گذاران داخلی و خارجی در زمینه عملیات اکتشاف تکمیلی، استخراج و احداث واحد فرآوری
– عرضه محصولات پودر و کاتد مس از طریق بورس کالا
– صادرات کاتد مس
– تولید و عرضه سنگ تزئینی در بازار داخل و خارج از کشور

LME GOLD

1818.80 + 1.21%
Closing price

LME Copper

9719.50 + 1.63%
Closing price

LME Silver

222.74 + 1.74%
Closing price

LME Zinc

3565.00 + 2.27%
Closing price

LME Lead

2331.50 + 1.1%
Closing price

LME Nickel

21794.00 + 4.78%
Closing price
Select a Country