حفاری

گروه حفاری این شرکت آمادگی دارد با داشتن دانش و  کارشناسان مجرب و بروز ترین دستگاههای حفاری  در پروژه های حفاری همکاری نماید.

مشخصات دستگاه های حفاری:

-حفاری مغزه گیری تا عمق 1500 متر

-دستگاه های TETRA1500 ساخت کشور ترکیه

-با سرعت متوسط 3 متر در ساعت

-ریکاوری بالای 98 درصد

آزمایشگاه

آزمایشگاه تجزیه شیمیایی و نمونه کوبی معدن مس گود کلواری 2 به مراجعین محترم خدمت رسانی می نماید.

 – اتمیک ابزوربشن

– اسپکتروفتومتر