بدنبال سخت گیری های دولتی برای کاهش فرآیند آگلومراسیون در کارخانه های تانگشان بین روزهای 14 تا 19 ژوئن و همچنین رکود در تقاضا برای فولاد قیمت های سنگ آهن وارداتی به چین در هفته گذشته کاهش یافت .

کارخانه ها با وجود کاهش سطح موجودی فولاد و سنگ آهن هیچ عجله ای برای خرید ندارند . در اواخر هفته میزان تقاضا کمی بهبود یافت و آنهم بدلیل پیش بینی ها برای رفع محدودیت ها برای آگلومراسیون در تانگشان بوده است .

ارزیابی Platts برای سنگ آهن فاین با خلوص 62 درصد در روز جمعه 51 دلار و  55 سنت  CFRشمال چین بود که در مقایسه با روز قبل از آن 55 سنت افزایش داشت اما در مقایسه با هفته قبل از آن 95 سنت کاهش یافته است .

بعلت رکود در بازار فولاد خریداران عملاً چند هفته است که در بازار فعال نیستند . یک تاجر سنگاپوری می گوید : فعلاً زمان  رکود برای سنگ آهن در چین است ، مواقعی که تقاضا برای فولاد کاهش یابد مسلماً سنگ آهن هم روندی نزولی را در پیش می گیرد .

منبعی نزدیک به یک کارخانه در شمال چین تأیید کرد باوجودی که سطح موجودی سنگ آهن کارخانه های چینی پائین است اما بازهم آنها سعی دارند از سطوح موجودی خود بیش از این بکاهند آنهم در شرایطی که قیمت های فولاد اصلاً برای این کارخانه ها سودآور نیست .

براساس گفته های چندین فعال بازار : کاهش شدید قیمت های سنگ آهن در مدتی کوتاه  بعید به نظر می رسید . یک تاجر بین المللی سنگ آهن عقیده دارد : در کل کارخانه ها با سطح پائین موجودی در حال کار کردن هستند بنابراین ممکن است به ناچار قیمت ها کمی تقویت شود .

در شهر تانگشان که از کلیدی ترین مناطق تولید فولاد در چین است قیمت شمش در مقایسه با یک هفته قبل  30 یوآن افزایش داشت و به 1 میلیون و 880 هزار یوآن (74 , 285 دلار) تحویل درب کارخانه در تانگشان رسید .

البته منابع آگاه تأیید کرده اند باوجود محدودیت برای آگلومراسیون تقاضا برای گریدهای بالاتر سنگ آهن افزایش داشته است که آنهم موقت است زیرا کارخانه ها سعی دارند بدلیل کاهش سطح نقدینگی و قیمت های فولاد هزینه های خود را مدیریت کنند.