پیتر هانا مسول بخش انالیز قیمت سنگ اهن ایران سایت متال بولتن در حاشیه کنفرانس اهن اسفنجی و گندله متال بولتن دبی در گفت و گو با خبرنگار معدن 24 با بیان این مطلب گفت:متال بولتن به دنبال تعیین شاخص دقیق قیمت سنگ اهن و فولاد ایران است و تا حد زیادی به این هدف دست یافته است.

وی خاطر نشان کرد:متال بولتن همکاری گسترده ای را با انجمن سنگ اهن ایران اغاز کرده است بطوریکه برای سنگ اهن 60 درصد ایران توانستیم قیمت مشخص پیدا کنیم که این شاخص می تواند مبنایی برای سنگ اهن 56 و 58 درصد ایران باشد.

هانا افزود:مهمترین موضوع در مورد قیمت سنگ اهن ایران مدل سازی بود که بخش تحقیق و توسعه متال بولتن به یک مدل مشخص دست یافت .

وی گفت:متال بولتن به بازار ایران برای بلند مدت برنامه ریزی می کند.

هانا به اینده قیمت سنگ اهن اشاره کرد و گفت:قیمت سنگ اهن در سال 2016 به حدود 40 دلار یا حتی پایین تر می رسد و قیمت سنگ اهن 70 دلادی دور از ذهن است.

هانا افزود: پیش بینی بازار چین بسیار دشوار است اما بطور قطع قیمت سنگ اهن حدود 40 دلار در سال 2016 خواهد بود.

وی گفت:کف قیمت سنگ اهن 30دلار است و همه چیز به fmgبستگی دارد هزینه تولید سنگ اهن این شرکت نزدیک به 30 دلار است که در بین 4 غول سنگ اهنی جهان بیشترین عدد است.

هانا افزود:هزینه تولید سنگ اهن ریو تینتو و بی اچ بیلتون حدود 20 دلار و واله زیر 30 دلار و فورتسکو بالای 30 دلار است که این شرکت کف قیمت سنگ اهن را تعیین می کند.

مدیر بخش انالیز متال بولتن افزود: انتظار می رود قیمت سنگ اهن سال اینده بین 35تا 40دلار باشد و اگر به 30 دلار برسد این قیمت پایدار نخواهد بود و دوباره افزایش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: مذاکرات با انجمن سنگ اهن برای تعیین قیمت کنسانتره اغاز شده است اما چون صادرات این محصول کم است در تعیین قیمت با مشکل روبرو خواهیم شد، اما عیار 60 ایران بطور قطع مبنای تعیین قیمت کنسانتره سنگ اهن خواهد بود و بر اساس آن مدل سازی می کنیم.