با توجه به آمار دولت فدرال روسیه، این کشور در هشت ماهه نخست امسال روسیه 46 میلیون و 800 هزار تن فولاد خام تولید کرد که 1.1 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است.

درحالی روسیه در تولید فولاد خام در هشت ماهه امسال شاهد رشد بود اما در تولید محصول نهایی افت یک درصدی را به قبت رساند بگونه ای که تولید آن به 40 میلیون و 400 هزار تن رسید.

تولید فولاد خام روسیه در ماه آگوست کاهشی بود بگونه ای که 3.8 درصد افت نسبت به آگوست سال گذشته و 0.5 درصد کاهش نسبت به ماه جولای داشته است.

در بخش محصولات نهایی نیز روسیه افت 3.6 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل داشته و کاهش آن درمقایسه با ماه قبل 1.4 درصد بوده است.

تولید لوله های فولادی در ماه های ژانویه تا آگوست 7.6 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته و به 7.6 میلیون تن رسیده است.

در آگوست به تنهایی تولید لوله های فولادی رشد 2.9 درصدی نسبت به آگوست سال قبل داشت و این درحالی است که کاهش 0.7 درصدی آن نسبت به ماه قبل اثبات شده بود.

این گزارش می افزاید، روسیه در ماه های ژانویه تا آگوست امسال افزایش 3.1 درصدی در تولید چدن یا آهن خام داشت و به 34 میلیون و 900 هزار تن رسید.