بررسی قیمت مس و دیگر عناصر همراه با آن براساس LME طی ماه ژوئن 20‍16نشان از کاهش قیمت‌ها نسبت به ماه قبل از آن و مدت مشابه سال قبل دارد.

بیشترین قیمت مس در ماه ژوئن 4827 دلار و کمترین قیمت 4504 دلار بود. میانگین قیمت ماه گذشته هم 4630 دلار بود. این در حالی است که میانگین قیمت مس در ماه ژوئن سال 2015 برابر با 5866.6 دلار بوده است. این یعنی قیمت مس در طول این مدت 20.6 درصد کاهش داشته است.

قیمت مس در ماه ژوئن همچنین کاهشی 1.6 درصدی نسبت به ماه قبل از آن از خود نشان داده است.

میانگین قیمت مس در سال 2016 تاکنون 4700.6 دلار بوده است. اما قیمت مس از ابتدای سال 2015 تا انتهای ژوئن 2015 برابر با 5928.8 دلار اعلام شده است. مقایسه این دو میانگین با هم از کاهش 20.7 درصدی پرده برمی‌دارد.

در زمینه قیمت اکسید مولیبدن هم با وجود افزایش 6.4 درصدی قیمت نسبت به ماه قبل،‌ میانگین قیمت از ابتدای امسال تا پایان ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال 2015،‌ کاهشی 23.1 درصدی را نشان می‌دهد.

در این میان قیمت طلا در ماه ژوئن افزایشی بوده و میانگین قیمت از ابتدای امسال تا پایان ژوئن نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایشی 1.2 درصدی را نشان می‌دهد.

قیمت نقره نیز نسبت به ماه گذشته در ماه ژوئن افزایشی 1.7 درصدی داشته اما به‌طوری کلی قیمت نقره از ابتدای سال تا پایان ژوئن نسبت به مدت مشابه در سال پیش 4.4 درصد کاهش را نشان می‌دهد.

دلایل بسیاری منجر به کاهش قیمت مس در ماه ژوئن شد که در این میان می‌توان به افزایش نگرانی نسبت به چشم‌انداز رشد صنعتی چین در ماه می و کندی رشد تقاضای چین اشاره کرد.

اتفاقات سیاسی چندی نیز در قیمت مس در این ماه اثرگذار بود که در این میان می‌توان به رفراندم خروج انگلستان از اتحادیه اروپا و درنهایت قطعی شدن برگزیت اشاره کرد.

پیش‌بینی‌ها از قیمت مس در سال جاری هم متفاوت استCRU . معتقد است که باید منتظر قیمت 4600 تا 4700 دلاری باشیم در حالی که Wood Mackenzie قیمت 2800-5000 دلاری را انتظار می‌کشد.