تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که در سال آینده میلادی توازن بر بازار جهانی نفت حکمفرما شود.

نقل از پایگاه خبری «بلومبرگ»، قیمت جهانی نفت از سال گذشته میلادی تاکنون بیش از ۴۸ درصد کاهش یافته است و از سوی دیگر تولید و ذخیر نفت خام آمریکا با افزایش روبرو شده است و نیز طبق بر آورد سازمان بین المللی انرژی تا اواسط سال آینده میلادی عرضه بر تقاضا پیشی خواهد گرفت.

در همین حال تحلیل‌گران اقتصادی بر این باور هستند که مصرف جهانی نفت روبه افزایش خواهد بود و از سوی دیگر تولید نفت توسط کشورهای غیر اوپکی در سال آینده میلادی با کاهش روبرو می شود و این امر منجر به برقراری توازن میان عرضه و تقاضا خواهد شد که نتیجه آن کمتر شدن شکاف میان عرضه و تقاضا و در نتیجه ثبات قیمت را برای طلای سیاه به همراه خواهد آورد.

همچنین پیش بینی ها حاکی از این امر دارند که در نشست بعدی اوپک در ماه آینده میلادی، تولید نفت این سازمان بدون تغییر باقی بماند.