طبق پژوهش متال بولتن: انتظار بازار برای رکود طولانی مدت تقاضا در چین برای فولاد حداقل برای امسال اتفاق نمی افتد.
طبق گزارش متال بولتن مصرف فولاد با رشد 2 درصدی حدود 679 میلیون تن را در سال 2016 تجربه کرد. این مقدار 13 میلیون تن افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
سهام سنگ آهن در چین امسال 25 درصد افزایش داشته است. متال بولتن برآورد کرده است که صادرات خالص فولاد چین، از جمله گندله برخلاف پیش بینی های اولیه درباره رشد 10 درصدی، تا حدود 4 میلیون تن در سال 2016 افت داشته و به 96 میلیون تن رسیده است.
صادرات خالص در اواخر جولای سال 2016، 10 درصد افزایش داشت، اما از زمان احیای تقاضای داخلی و افزایش رقابت خارجی میزان صادرات کاهش یافت.
بخش اصلی این کاهش مربوط به محصولات نورد می باشد که تقاضای بالای داخلی را داشت، اگرچه عوارضی وارداتی در برخی از بازارهای کلیدی مانند آمریکا و اتحادیه اروپا شرایط را تشدید بخشید.
این موضوع  بر تجارت محصولات نورد گرم و سرد بیشتر از محصولات ورقه ای تاثیر داشت. در واقع با وجود از دست دادن بازار آمریکا، حجم صادرات ورق با سرعت بیشتری نسبت به دیگر محصولات پیشرفت.
با ترکیب افزایش تقاضا در چین ( البته به طور متوسط ) و کاهش منابع چین ( متوسط ) وضعیت بازار فولادی در سال 2016 مشخص شده است.
با وجود تغییرات پایه ای نسبی، به طور کلی قیمت فولاد افزایش یافته است. تاثیر تغییرات پایه ای کم بازار به نظر می رسد که به طور غیرطبیعی قوی بوده و تقریباً بازار فولاد را به سمت مسیری مشابه با فلزات پایه هدایت کرده است.
بر طبق نظر متال بولتن تغییرات کوچک در تقاضا در سال آینده ممکن است تاثیر قابل توجهی بر افزایش و کاهش قیمت ها داشته باشد.
متال بولتن همچنین پیش بینی کرده است که اگر حجم صادرات چین به کاهش خود ادامه بدهد، بازارهای فعال منطقه از جنوب آمریکا تا غرب اروپا تاثیر خیلی بیشتری بر قیمت های محلی خواهند داشت.
سرمایه گذاری ها برای افزایش ظرفیت برای تولیدات این دوره ممکن است در نهایت به طور استراتژیک منجر به تصمیم گیری های عالی در آینده شود.