طبق پیش بینی های انجام شده، در سال 2017 تولید سنگ آهن استرالیا به 930 میلیون تن و برزیل به 494 میلیون تن خواهد رسید.

 مجموع ظرفیت تولید سنگ آهن ایران نیز 68 میلیون تن پیش بینی شده که این رقم همزمان با رشد تولید فولاد ایران به وقوع می پیوندد.

کارشناسان می گویند که شرکت های معدنی در حال افزایش تولید سنگ آهن هستند که مازاد عرضه موجب افزایش موجودی سنگ آهن وارداتی در بنادر چین می شود. نیمه دوم سال 2016 ظرفیت های جدید تولید سنگ آهن وارد چرخه تولید می شوند در حالی که تقاضای چین کمتر خواهد شد.

 مدل سرمایه گذاری در ایران

 هزینه عملیات معدنی در ایران، جزو مزیت های اصلی اما هزینه های حمل و نقل از محل معدن به بعد ( هزینه های حمل زمینی و دریایی) رقابت پذیری قیمت سنگ آهن را کم می کند که باید مورد بررسی قرار بگیرند.

 در پنل ایران، مدلی مربوط به مشارکت طرح های توسعه ای ایران با شرکت های خارجی از طریق تشکیل صندوق های مشترک پیشنهاد شد. طرف ایرانی (بخش خصوصی، دولت یا بانک ها) سرمایه گذاری بیشتر در این صندوق انجام دهد و این صندوق در واقع تضمین کننده بخش عمده ای از قرارداد طرف ایرانی با خارجی در بخش های بازرگانی و سرمایه گذاری معدنی است.

 سیستم حمل و نقل دریایی یکی از بخش های مهم در حوزه صادرات مواد معدنی و صنایع معدنی است، زیرا هزینه انتقال مواد معدنی بر قیمت تمام شده تاثیر می گذارد. از این رو ضروری است که زیرساخت های لازم برای توسعه این سیستم برای صادرات مواد معدنی را ایجاد کنیم.

 به اعتقاد کارشناسان، دو استان جنوبی هرمزگان و بوشهر به دلیل همجواری با دریا نیازمند تامین زیرساخت های دریایی و ایجاد اسکله های دریایی هستند، چرا که اسکله های موجود این دو استان بسیار قدیمی است.

 البته اسکله 12 میلیون تنی در منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس(در استان هرمزگان)، که بندر تخصصی محصولات معدنی از جمله فولادی و سنگ آهن است، می تواند به کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی صادراتی یا وارداتی ایران کمک کند.