بنا به گزارش سایت Chinamining، در کنفرانس صنعتی که اخیراً در کشور چین برگزار گردید، پیش‌بینی میزان مصرف چین با رشدی معادل 7 درصد در سال 2015 میلادی برآورد گردید.
همچنین براساس این گزارش، رشد اقتصادی چین منجر به افزایش 7 درصدی مصرف مس در سال 2015 میلادی خواهد گردید. قبلاً پیش‌بینی موسسه JPMprgan نیز از میزان رشد مصرف چین برای سال میلادی جاری 5/6 درصد بوده است، که کمی کمتر از پیش بینی کنونی می باشد. لازم به ذکر است که کشور چین، بزرگترین مصرف کننده مس جهان محسوب می گردد و افزایش رشد اقتصادی این کشور ارتباطی مستقیم با رشد تقاضای مس مصرفی و نتیجتاً رشد قیمت مس در بازارهای جهانی خواهد داشت.