در برنامه توسعه تعادل بازار، ICSG محاسبه از تقاضای ظاهری چین که در واقع مصرف کننده عمده دنیا با تقاضای 45 درصدی در جهان در این زمینه است استفاده کرد. تقاضای ظاهری برای کشور چین تنها براساس اطلاعات گزارش شده (تولید+تجارت خالص+و تغییرات بازار SHFE است) و در عمل اطلاعات گزارش نشده که از State Reserve Bureau (SRB) و آمار تولید و مصرف و تجارت تشکیل شده است را شامل نمی شود. در حالی که این عوامل می توانند تاثیر قابل ملاحظه ای در طی دوره ذخیره و انبار کردن و تخلیه انبار داشته باشند و به راحتی می توانند میزان تقاضا و ارایه را در جهان تغییر دهند.

پیش بینی ICSG برای 2015 نشان می دهد که بازارهمچنان متعادل بماند. در حالی که در 2016،  ICSG پیش بینی مقدار کمبود در حدود 130 هزار تن وجود خواهد داشت. در این بخش، مازاد تولید در سال 2015 و2016 مقایسه شدند که به ترتیب 360 هزار و 230 هزار تن بودند.

این پیش بینی در آپریل 2015 صورت گرفته بود. در حالی که بررسی مجدد نشان از تغیییرات عمده در شرایط بازار از آپریل 2015 را نشان داد. اگرچه با نگاه جامع تر، ICSG به این نتیجه رسید که شرایط و تعادل بازار می تواند از آنچه که هست بسیار هم در زمینه تولید و هم در زمینه مصرف متغیر باشد. در این قسمت باید به این نکته اشاره شود که تعادل و وضعیت واقعی بازار به علت عدم در نظر گرفتن عواملی که اثر آنها در پیش بینی وارد نشده می تواند تغییر کند.

تولید معدن جهان بعد از عوامل متغیری که بر آن تاثیر داشت پیش بینی می شد که در سال 2015 با رشد 2.1 درصدی مواجه شود و این مشابه رشدی که در سال 2014 اتفاق افتاد تا به مقدار .818 میلیون تنی برسد. بر خلاف اعلام کاهش تولید، رشد بیشتری و در حدود 4 درصد در سال 2016 پیش بینی می شود که درآن تولید مازاد براساس فعالیت تولید کننده انجام می شود. رشد تولید در سال 2015 و 2016 بنابرآنچه که انتظار می رود بیشتر به صورت کنسانتره مس خواهد بود، تولید SX-EW همان گونه که قبلا اعلام شده بود در کل معادن کاهش پیدا خواهد کرد.

پس از افزایش تقریبی 7 درصدی در سال 2014، تولید مس تصفیه شده در سال 2015 با افزایش 1 درصدی به 7.22 میلیون تن خواهد رسید. رشد 7 درصدی در چین عملا و تا حدودی کاهش تولید در شیلی را جبران خواهد کرد، ژاپن و ایالات متحده به ترتیب رتبه دوم و سوم تولید کننده مس تصفیه شده در جهان را دارند. پیش بینی می شود تولید مس تصفیه شده اولیه (بدون در نظر گرفتن SX-EW) و تولید ثانویه با افزایش 2 درصدی داشته باشند. در حالی که خروجی و محصول SX-EW بنا بر پیش بینی صورت گرفته 4 درصد کاهش نشان خواهد داد. در سال 2016، تولید مس تصفیه شده جهان با رشد حدود 6.2 درصد به 6.23 میلیون تن می رسد. رشد 4 درصدی در تولید الکترولیت اولیه تا حدودی کاهش 4 درصدی تولید SX-EW را جبران خواهد کرد. با در نظر گرفتن رشد 7 درصدی در سال 2014، انتظار دارد که مصرف ظاهری مس تصفیه شده در سال 2015،2.1 درصد کاهش پیدا کند. این موضوع عمدتا به علت تقاضای ظاهری در چین است که ثابت می ماند، هرچند رشد تقاضا واقعی در چین حدود 3 تا 4 درصد است. (کمتر از 5.4 تا 5 درصد رشدی که در آپریل پیش بینی شده بود) از طرف دیگر مصرف در دیگر نقاط کاهش 5.1 درصدی دارد. برای 2016، رشد در مصرف ظاهری مس تصفیه شده حدود 3 درصد خواهد بود و برای چین رشد 4 درصدی پیش بینی شده است. رشد در قسمت های دیگر جهان در این بخش حدود 2 درصد پیش بینی شده است.