موسسه رتبه سنجی مودیز در گزارش اخیر خود به بررسی چشم انداز بازار فلزات اساسی در ماه های آینده پرداخته و عوامل موثر بر قیمت ها را تشریح کرده است.

در این گزارش آمده است، مهمترین عامل موثر بر قیمت فلزات اساسی، شرایط اقتصادی در چین است. چین بزرگ ترین مصرف کننده فلزات اساسی در جهان است و تحولات اقتصاد این کشور مستقیما بر قیمت ها تاثیر دارد. دولت چین در ابتدای سال جاری میلادی برنامه هایی برای کمک به رونق اقتصاد این کشور آغاز کرد. این برنامه ها شامل پروژه هایی در حوزه توسعه زیرساخت ها بود.

اگرچه اخیرا بودجه اختصاص داده شده به این پروژه ها کمتر شده اما اجرای آنها سبب شده بر مصرف فلزات اساسی در چین افزوده شود زیرا فعالیت در بخش های خدمات و تولید صنعتی چین افزایش یافته است. دولت چین نرخ هدف برای رشد اقتصاد این کشور در سال جاری میلادی را 6.5 درصد تا 7 درصد تعیین کرده و پیش بینی شده این هدف تحقق خواهد یافت.

تحلیلگران موسسه مودیز معتقدند قیمت فلزات اساسی در ماه های آینده در سطوح مشاهده شده در سه ماهه دوم امسال قرار خواهد داشت و این به معنای رشد نسبی قیمت ها در آینده است. البته نباید انتظار داشت قیمت ها به شدت افزایش یابند. در بین فلزات اساسی، نیکل و روی به ترتیب با 20 درصد و 43 درصد افزایش قیمت، بهترین عملکرد را در سال جاری میلادی تاکنون داشته اند.

از دید موسسه مودیز، طی ماه های آینده قیمت فلزات اساسی تحت تاثیر اخبار اقتصادی، تغییرات نرخ های بهره در اقتصادهای بزرگ و افت و خیز ارزش دلار قرار خواهد داشت. در مورد روی، کسری عرضه عاملی برای عملکرد بهتر محسوب می شود.

طی هفته های اخیر پیش بینی شده افزایش نرخ های بهره در آمریکا به پایان سال جاری میلادی موکول خواهد شد. برخی تحلیلگران نیز معتقدند سال آینده این اقدام انجام می شود. اگر این پیش بینی ها تحقق یابد، ارزش دلار نمی تواند خیلی رشد کند و این عاملی برای حمایت از قیمت فلزات اساسی است. با آنکه خبرهای منتشر شده از اقتصاد آمریکا عموما مثبت است اما بانک مرکزی این کشور ترجیح داده با احتیاط عمل کند.

عامل دیگری که بر قیمت فلزات اساسی تاثیر دارد، داده های اقتصادی از مصرف کنندگان بزرگ فلزات اساسی یعنی آمریکا، منطقه یورو و ژاپن است. پیش بینی می شود وضعیت اقتصادهای یاد شده طی ماه های آینده به تدریج بهتر شود. در این حالت بر مصرف فلزات اساسی افزوده خواهد شد.

با توجه به آنچه گفته شد افق بازار فلزات اساسی منفی نیست و می توان انتظار داشت قیمت ها رشدی نسبی داشته باشند. در این میان اگر اختلال هایی در عرضه پدید آید قیمت ها رشد بیشتری خواهند داشت. در زیر نمودار تغییرات قیمت هر تن مس در سال جاری میلادی تاکنون نشان داده شده است:

download