چین در زمان شروع اصلاحات اقتصادی در سال 1978 حدود 800 میلیون نفر مردم زیر فقر داشت.با توسعه اقتصادی این رقم در حال حاضر به 70 میلیون نفر کاهش یافته.با این حال هنوز تعداد این افراد بسیار زیاد است!در راستای توسعه اقتصادی حزب کمونیست چین مبنی بر عدم وجود فقیر در سال 2020، امروزبانک توسعه کشاورزی” تصمیم گرفته تا 458.12  میلیارد دلار به منظور محرومیت زدایی تا 5 سال آینده وام دهد.

169 میلیارد دلار از این وام صرف زیرساختهای مناطق محروم میشود و 153 میلیارد دلار آن نیز در رشد تولید دانه های روغنی و زراعت پداخت میشود. مابقی در طرح های توسعه آموزش، توریسم و محیط زیست پرداخت خواهد شد

41درصد مصرف فولاد در چین در بخش زیرساخت و مسکن است و تداوم سرمایه گذاری دولت در این حوزه تا سال 2020 خبر خوبی برای تولیدکنندگان سنگ آهن و فولاد و مس و .و آلومینیوم در دنیا است.

download (1)