هفته آینده نخستین جلسه رسمی کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران به ریاست دکتر بهرام شکوری آغاز به کار می کند.

در نیمه دوم شهریور ماه سال جاری در رای گیری انجام شده در کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، بهرام شکوری با کسب بیشتری تعداد آراء به عنوان رئیس این کمیسیون انتخاب شد.

همچنین آقایان حسینقلی و نوتی زهی به عنوان نواب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.

در دوره پیشین اتاق ایران، محمدرضا بهرامن ریاست کمیسیون معادن و صنایع معدنی را بر عهده داشت