شورای اقتصاد با حذف عوارض صادراتی کنسانتره سنگ آهن تا پایان سال جاری موافقت کرد

این شورا پس از بحث و بررسی درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت،‌ به حذف عوارض صدور کنسانتره سنگ آهن رای داد.

این اقدام به دنبال شرایط دشوار شرکت های تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن و درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت به نتیجه رسید.

براساس نامه محمد رضا نعمت زاده به شورای اقتصاد که با قید فوریت به دفتر معاون اول رییس جمهوری ارسال شده بود هم اینک از 31 میلیون تن ظرفیت تولید کنسانتره سنگ آهن، ‌تنها 23 میلیون تن در داخل کشور به مصرف (کارخانه های فولاد سازی می رسد) و تولیدکنندگان سنگ آهن با مازاد 8 میلیون تنی این ماده معدنی مواجه هستند.

وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهان کاهش عوارض صادرات سنگ آهن کنسانتره از 15 درصد به 5 درصد شده بود و شورای اقتصاد با استناد به تبصره 3 بند ب ماده 104 قانون برنامه پنجم توسعه برای حمایت از صادرات،‌ رای به حذف این عوارض داد.

اعمال عوارض بر روی صادرات کنسانتره سنگ آهن،‌ در زمان رشد نرخ های جهانی سنگ آهن از سوی دولت،‌ اتخاذ شد که هدف آن کنترل صدور این ماده معدنی و همچنین فرآوری و رشد ارزش افزوده در داخل کشور بود.

این در حالی است که از سال گذشته کاهش مصرف جهانی این ماده معدنی سبب افت قیمت های سنگ آهن شد که این امر شرایط دشواری را برای تولیدکنندگان سنگ اهن در داخل کشور رقم زد.

چنین پدیده ای در نهایت سبب بازنگری وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت در آن تصمیم و لغو بخشنامه عوارض صدور سنگ ‌آهن شد