وزارت صنعت معدن و تجارت با انتشار گزارش رسمی حوزه صنعت و معدن،‌ از رشد 1.7درصدی «معدن» در سال گذشته خبر داد.

در این گزارش که به آمارهای مرکز آمار ایران استناد شده است، در حالی که بخش صنعت رشد منفی 3دهم درصد را کسب کرده،‌ بخش معدن توانسته در جایگاه بالاتری نسبت به حوزه صنعت قرار گیرد. از سوی دیگر رشد محصول ناخالص داخلی در سال گذشته،‌ به یک دهم درصد برسد.
در این گزارش رشد «صنعت و معدن» برابر با صفر اعلام شده است. همچنین رشد «گروه های»،‌ کشاورزی و خدمات به ترتیب به 5.4درصد و 2دهم درصد بوده است.

سال 93 نیز طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی، بخش معدن با رشد 9.8درصدی، جایگاه بالاتری نسبت به حوزه صنعت کسب کرد، در حالی که رشد بخش صنعت در سال 93 به 6.7درصد رسیده بود.

در این گزارش سال 1376 ، به عنوان سال پایه منظور شده است.