مدیر امور سهام شرکت مس:

صنعت مس، سودآورترین سرمایه گذاری معدنی است

صنعت مس در عرصه بین المللی و داخلی دارای بیشترین مزیت و جذابیت برای سرمایه گذاری است.

بهروز رحمتی مدیر امور سهام، سرمایه گذاری و مجامع شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان این مطلب افزود: ایران با دارا بودن حدود 20 میلیون تن ذخایر مس محتوی رتبه دوازدهم دنیا را دارد و با تولید حدود 217 هزار تن از مجموع 18 میلیون تن مس معدنی 1.2 درصد از تولید جهانی معدنی مس را در اختیار دارد که در رتبه شانزدهم دنیا قرار می گیرد.

وی ادامه داد: ایران در حوزه تولیدات ذوب نیز با تولید 233 هزار تن از مجموع 15 میلیون تن تولید ذوب مس در جایگاه 19 دنیا ایستاده و در تولید تصفیه شده نیز با حدود 200 هزار تن از مجموع 22 میلیون تن مس تصفیه شده و سهم 0.9 درصدی در جایگاه بیست و سوم دنیا قرار گرفته است.

رحمتی تصریح کرد: ایران با دارابودن 53 میلیارد تن ذخایر معدنی بدون احتساب نفت و گاز، دوازدهمین کشور بزرگ معدنی جهان است و تاکنون وجود 60 نوع ماده معدنی مختلف در کشور به اثبات رسیده که در کمتر کشوری چنین تنوع معدنی وجود دارد.

مدیر امور سهام، سرمایه گذاری و مجامع شرکت ملی صنایع مس ایران، ادامه داد: این آمارها نشان دهنده پتانسیل قوی کشور جهت ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی به حوزه معدن است.

وی با بیان اینکه یکی از شرایط مهم مورد نظر سرمایه گذاران، سودآوری صنعت موردنظر در فضای اقتصاد داخلی و بین المللی است، اضافه کرد: در این ارتباط، صنعت مس هم در فضای بین المللی و هم در کشور از بیشترین مزیت و جذابیت برای سرمایه گذاری برخوردار است.

رحمتی خاطرنشان کرد: میانگین قیمت فروش مس در حدود یک دهه گذشته بیش از 7 هزار دلار برتن بوده و این در حالی است که میانگین قیمت تمام شده دنیا کمتر از 3 هزار دلار برتن است که بوضوح حاشیه سود قابل توجه سرمایه گذاری در این صنعت را نشان می دهد.

وی در پایان تاکید کرد: بدون شک حوزه معدن بعد از نفت و گاز و پتروشیمی یکی از بزرگترین پتانسیل ها را برای ورود سرمایه گذاران داخلی و خارجی دارد و امروزه به ویژه در دوران پسا توافق و یا پسا تحریم می تواند از بیشتریان جذابیت برای سرمایه گذاری بلند مدت برخوردار باشد.