افزایش قیمت زغالسنگ می تواند درآمد حاصل از صادرات استرالیا را بالغ بر 29 میلیارد دلار در سال افزایش دهد که خود می تواند با احتساب قیمت بالای سنگ آهن، افزایش 15 میلیارد دلاری داشته باشد.

این برآورد بر مبنای ارزیابی HSBC می باشد و گمان می رود که جهش پیش بینی نشده ای باعث افزایش تورم و رشد دستمزدها شده و بانک مرکزی را وادار به کنترل نرخ بهره نماید.

طبق گفته, دانیل امیت و بلاکسان پال، اقتصاددانان بانک، مسئله زغالسنگ به همراه سنگ آهن باعث تقویت بسیار اقتصاد استرالیا می شود. افزایش قیمت های زغالسنگ و سنگ آهن، باعث افزایش صادرات به مبلغ 44 میلیارد دلار خواهد شد.

سرعت افزایش قیمت زغالسنگ نسبت به افزایش آن در سال های 2009 – 2008  ، قابل مقایسه نمی باشد.

گزارش بانک زمانی اعلام شد که Whitehaven Coal اظهار داشت که آنها انتظار دارند که قیمت زغالسنگ در ماه دسامبر، پس از توافقات اخیر در بازارهای آسیا که باعث کاهش استقراض می گردد، بالا بمانند.

در آخرین گزارش دوشنبه صبح آمده است که قیمت بازار برای زغالسنگ کک شوی به اصلاح  Semi – Softبا 86 درصد افزایش به 130 دلار آمریکا رسیده است.

افزایش قیمت این نوع زغالسنگ ، افزایش قیمت پرداختی برای زغالسنگ کک شو با کیفیت ( Premium ) را تا 200 دلار آمریکا در تن به دنبال خواهد داشت.

در سپتامبر، Whitehaven Coal ، مبلغ 70 دلار آمریکا برای فروش زغالسنگ کک شو  Semi – Soft و64 دلارآمریکا برای فروش زغالسنگ حرارتی در هر تن را دریافت نمود.

زغالسنگ کک شو برای ساخت فولاد و زغالسنگ حرارتی در تولید برق بکار می رود

Whitehaven  اظهار داشت که افزایش قیمت زغالسنگ با تقاضای شرکت ها ایجاد گردید و با اقدامات چین مبنی بر کاهش محصولات معادن ناکارآمد و نیز کاهش صادرات تأمین کنندگان کوچک ادامه یافت.

درسپتامبر ، فروش زغالسنگ با 12 درصد افزایش به 5 میلیون تن و مقدار ذخیره با 3 درصد کاهش به 67/1 میلیون تن رسید.

 Whitehaven  انتظار دارد که قیمت محصولات زغالسنگ متالوژی در دسامبر بسیار بیشتر از قیمت آن در ماه سپتامبر باشد.

منبع: خبرگزاری رویترز