در حال حاضر چین بزرگترین تولیدکننده و صادرکننده فولاد و مصنوعات آن در دنیا محسوب می‌شود.

اما مواردی همچون آلودگی هوا، اجرای اقدامات ضد دامپینگ و محدودکننده از سوی سایر کشورهای صنعتی در مقابل واردات محصولات فولادی چین، فرصتی در اختیار تولیدکننده‌های بزرگ دیگری همچون هند قرار داده است تا از فرصت یاد شده به نحو احسن و برای کسب سهم بیشتر بازارهای جهانی استفاده کنند.

طی سال‌های گذشته، حجم عمده‌ای از تولیدات فولادی هند در همین کشور به مصرف می‌رسید. اما با توجه به سیاست‌های توسعه‌ای این کشور، انتظار می‌‌رود که صادرات فولاد از این کشور افزایش یابد.

حجم صادرات فولاد و مصنوعات آن در سال 2009 معادل 5.3 میلیون تن گزارش شد که در واقع می‌توان گفت، حجم صادرات فولاد این کشور، 9 درصد از تولید آن را تشکیل می‌داد. این حجم در کل تا سال 2016 افزایش یافته است؛ گرچه پس از سال 2011 با افت و خیزهایی همراه بود. مقدار صادرات فولاد هند در سال 2011 به 8 میلیون تن رسید؛ اما پس از آن با افت اندکی در سال 2012 مواجه شد. حجم صادرات فولاد هند در سال 2016، معادل 10 میلیون تن بود که معادل حدود 105 درصد از حجم فولاد خام تولید شده هند، برآورد شد.

واردات فولاد و مصنوعات نیز نسبت به تولید آن در سال 2009 معادل 12.4 در صد بود که رقمی حدود 8.3 میلیون تن می‌شود. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که میزان واردات یاد شده در سال 2009 از حجم صادرات در این سال، 3 میلیون تن بیشتر بود. اما در طول سال‌های پس از آن، این روند معکوس شد. میزان واردات در سال 2016 به 9.8 میلیون تن رسید؛ اما در واقع با در نظر داشتن حجم تولیدات فولاد این کشور، می‌توان گفت که نسبت واردات به تولید تا 10.3 درصد تقلیل یافت. همچنین باید افزود که در شرایط کنونی، میزان صادرات فولاد هند، بیش از واردات آن برآورد می‌شود.

همچنین در 3 ماه آغازین سال 2016، میزان تولید فولاد خام هند معادل 23.3 میلیون تن بود در حالی که حجم تولید یاد شده در مدت زمان مشابه سال 2017 به 25.1 میلیون تن افزایش یافت. صادرات فولاد و مصنوعات آن در فصل ابتدایی سال 2016، حدود 1.8 میلیون تن گزارش شد. این حجم تولید در سال 2017 و مدت زمان یاد شده، رشد چشم‌گیری را تجربه کرد و به 4.9 میلیون تن رسید، اما واردات این محصول در سال‌های اخیر افت چشم‌گیری داشت؛ به‌طوری که میزان آن برای سال‌های 2016 و 2017 به ترتیب معادل 3.6 و 2 میلیون تن برآورد شده است. گفتنی است، مقایسه آمار صادرات و واردات صنعت فولاد هند، رشد این صنعت را در این کشور به خوبی نمایش می‌دهد. چراکه فولادسازان این کشور در تلاش هستند تا از یک‌سو میزان تولید خود را افزایش دهند و از سوی دیگر نیاز کشور به این مصنوعات را در داخل تأمین کنند. آن‌ها همچنین در راستای رشد سهم خود در بازارهای جهانی نیز موفق عمل کرده‌اند.