میزان صادرات در بخش صنعت طی ۹۰ روز ابتدای سال جاری معادل ۴ میلیارد و ۷۹۶ میلیون دلار بوده که در قیاس با صادرات ۳ میلیارد و ۸۸۱ میلیون دلاری این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته با رشدی ۲۳.۶ درصدی روبرو شده است. هم‌چنین میزان صادرات بخش معدن در سه ماهه ابتدایی سال جاری برابر ۳۲۳ میلیون دلار بود که در مقایسه با میزان صادرات ۴۳۲ میلیون دلاری مدت مشابه سال گذشته شاهد افت ۲۲.۹ درصدی صادرات در بخش معدن هستیم.

این درحالی است که میزان صادرات وزنی صنایع طی مدت مذکور ۱۱ میلیون و ۲۰۳هزار تن بود که نسبت به صادرات ۱۰ میلیون و ۱۰۱ هزار تنی در مدت مشابه سال گذشته ۱۰.۹ درصد رشد داشته است. در مورد صادرات وزنی معادن در سه ماهه ابتدای سال جاری نسبت به مدت مشابه نیز صادرات ۶ میلیون و ۱۰۶ هزار تنی به ۵ میلیون و ۲۳۹ هزار تن تقلیل یافته است که کاهشی ۱۴.۲ درصدی را نشان می دهد.

منبع: اخبار فلزات