به گزارش سایت معدن 24، قیمت سنگ آهن رو گذشته همانند زغالسنگ افزایشی بود و سنگ آهن عیار 62 درصد استرالیا با 0.10 دلار افزایش به 66 دلار رسیدب.
همچنین نرخ سنگ آهن عیار 65 درصد هم با همین میزان رشد به 77.5 دلار رسید.
قیمت زغالسنگ هم روز گذشته به رشد خود ادامه داد و با 0.5 دلار افزایش  251 قیمت خورد
نرخ شمش روی هم تغییری نکرد  همان 2241 دلار قیمت خورد.
اما شمش فولاد روز گذشته در چین با 4 دلار رشد به 356 دلار رسید.
30945_636140852384128750_l