گزارش دیروز انجمن جهانی فولاد WorldSteel نشان میدهد که چین برنامه ریزی کرده تا سال 2020 با سرمایه گذاری 421 میلیارد دلاری نسبت به تکمیل خطوط ریلی خود اقدام کند.این حجم عظیم سرمایه نیاز به مقادیر زیادی فولاد و سیمان و سایر کامودیتی ها داشته و باعث شد فولاد دیروز در بورس آتی این کشور 4.6درصد پرواز کند.

تداوم رشد بخش ساختمان و زیرساختها منجر به کاهش موجودی انبارهای چین به میزان 2.4درصد و رسیدن آن به سطح 22 ژانویه شده است (میلگرد).که میتواند تقویت کننده قیمت فولاد در ماههای آتی باشد.