هفته پیش رو مهمترین هفته سال از لحاظ تاثیرگذاری بر بازارهای مختلف است. این هفته از روز دوشنبه، همزمان با آغاز به کار بازارها، گزارش های مهم از شاخص های کلان اقتصادهای بزرگ منتشر می شود و تا پایان هفته، غیر از گزارش های یاد شده چند رویداد از جمله نشست شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا  و نشست اوپک، مورد توجه سرمایه گذاران قرار خواهد داشت. می توان گفت گزارش جدید وزارت کار آمریکا درباره وضعیت بازار کار این کشور در ماه جاری میلادی که روز جمعه منتشر می شود، حساسیت بالایی دارد زیرا مبنایی برای تصمیم بانک مرکزی این کشور در خصوص نرخ های بهره خواهد بود. البته هر یک از گزارش هایی که این هفته در اختیار سرمایه گذاران قرار می گیرد سرنخی از وضعیت اقتصاد جهان ارائه می کند.

در هفته پیش رو در آمریکا، گزارش وزارت کار، وضعیت تولید کارخانه ای و خدمات، وضعیت بازار مسکن و تغییرات ذخیره نفت، مهمترین داده ها از اقتصاد این کشور هستند. در هفته جاری همچنین گزارش هایی از وضعیت تولید کارخانه ای و خدمات چین منتشر خواهد شد.

در دو هفته اخیر، تنها دو گزارش از اقتصاد چین در اختیار سرمایه گذاران قرار گرفت اما این هفته در روزهای سه شنبه و پنجشنبه برخی داده ها از بخش های ذکر شده منتشر می شود. البته بعید است این گزارش ها تغییر بزرگی در دیدگاه سرمایه گذاران درباره وضعیت اقتصاد چین ایجاد کند. نگاه کلی به اقتصاد چین این است که دولت همزمان با اجرای اصلاحات اقتصادی و مالی، از کاهش شدید نرخ رشد اقتصاد جلوگیری خواهد کرد و طبق برنامه، نرخ رشد در سال جاری و تا سال 2020 حول 7 درصد نوسان خواهد کرد.

این هفته گزارش های مربوط به اقتصاد منطقه یورو و نشست شورای سیاستگذاری بانک مرکزی اروپا نیز توجه سرمایه گذاران را به خود معطوف خواهد کرد. ماریو دراگی، رییس بانک مرکزی اروپا در ماه های اخیر بارها تاکید کرده هر اقدام لازم را برای حمایت از رونق اقتصاد منطقه یورو انجام خواهد داد.

در نشست این هفته، احتمالا برنامه جدید بانک مرکزی اروپا برای کمک به رونق اقتصاد منطقه یورو معرفی می شود. پیش بینی اجرای این برنامه، از پیش سبب کاهش ارزش یورو شده است. این هفته نرخ تورم و بیکاری در برخی اعضاء منطقه یورو از جمله آلمان و اسپانیا و وضعیت بخش های تولید کارخانه ای، نرخ رشد اقتصاد و خرده فروشی در برخی دیگر از اعضاء این منطقه در اختیار سرمایه گذاران قرار خواهد گرفت.

مثبت یا منفی بودن این گزارش ها تاثیر زیادی بر تصمیم بانک مرکزی اروپا در خصوص اجرای سیاست های حمایتی جدید نخواهد داشت. واقعیت این است که روند بهبود شرایط اقتصادی در منطقه یورو کند و شکننده است و اقداماتی که تاکنون برای رونق اقتصاد این منطقه انجام شده، تاثیر مورد نظر را در بر نداشته است.

اجرای اقدامات حمایتی از سوی بانک های مرکزی اروپا و ژاپن زمینه ساز رشد شاخص دلار و فشار بیشتر بر قیمت مواد خام است. این هفته حساسیت سرمایه گذاران در بازارهای مالی بیشتر است زیرا ماه دسامبر که این هفته آغاز می شود ماه افزایش نرخ های بهره در آمریکاست.

در زیر نمودار تغییرات شاخص استاندارد اند پورز بورس آمریکا در سه ماه اخیر نشان داده شده است

download