دیروز بازار غیر‌رسمی فولاد شاهد ریزش قیمت مقاطع و شمش فولاد از سوی خصوصی‌ها بود.

در این روز، شمش فولاد البرز غرب، اصفهان در و کیمیا با افت نرخی بین 5 تا 55 تومان در هر کیلو روبه‌رو شدند.

تیرآهن سایز 20 آریان فولاد نیز کاهش قیمت 20 تومانی را در هر شاخه تجربه کرد.

c4329ccb0441290c9b710ad901dbc525 8f0f25a707aa1d0dad69a683c8b4e7ce