انجمن جهانی فولاد گزارش داد: تولید فولاد خام ایران در ماه می 2016 میلادی با 13 درصد رشد، به جایگاه سیزدهم تولیدکنندگان ارتقا یافت.

بر اساس جدیدترین گزارش انجمن جهانی فولاد (Worldsteel ASSOCIATION)، ایران در ماه می 2016 میلادی، یک میلیون و 645 هزار تن فولاد خام تولید کرد که این رقم در مدت مشابه سال گذشته میلادی، یک میلیون و 455 هزار تن بود.

ایران در 5 ماهه نخست سال جدید میلادی، 7 میلیون و 216 هزار تن فولاد خام تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته میلادی (6 میلیون و 944 هزار تن)، 3.9 درصد افزایش نشان می دهد.

66 کشور تولیدکننده فولاد جهانی طی ماه می 2016 میلادی، 139 میلیون و 154 هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، 0.1 درصد کاهش نشان می دهد. همچنین میزان تولید 5 ماهه این کشورها طی سال جاری (658 میلیون و 227 هزار تن) و سال گذشته میلادی (673 میلیون و 164 هزار تن)  نشان می دهد میزان تولید کل جهان 2.2 درصد کاهش یافته است.

تولیدکنندگان برتر جهانی طی 5 ماهه اخیر میلادی به ترتیب چین (329 میلیون و 950 هزار تن)، ژاپن (43 میلیون و 180 هزار تن)، هند (38 میلیون و 599 هزار تن)، آمریکا (33 میلیون و 72 هزار تن)، روسیه (29 میلیون و 159 هزار تن) و کره جنوبی (27 میلیون و 891 هزار تن) بوده اند.