این هفته چه عواملی بر ارزش دلار تاثیر خواهد گذاشت؟

هفته گذشته نسبت یورو به دلار اندکی رشد کرد و به رغم نوسان هایی که در این نسبت مشاهده شد، در پایان هفته رقم نسبت اندکی بالاتر از ۱.۱ بود. البته اگر مقیاس را یک ماه در نظر بگیریم، مشاهده می کنیم که ارزش دلار در برابر یورو رشد کرده است. یک ماه پیش نسبت یورو به دلار ۱.۱۲ بود. هفته گذشته نشست ..

کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا، گزارش وزارت خانه های بازرگانی و کار آمریکا و خبرهایی که از اقتصاد منطقه یورو منتشر شد بیشترین تاثیر را بر تغییرات ارزش دلار داشتند.

در پایان هفته با آنکه بسیاری از تحلیلگران انتظار داشتند ارزش دلار مانند دو روز قبل رشد کند، شاهد کاهش نسبی ارزش دلار بودیم زیرا دو خبر منفی از اقتصاد آمریکا منتشر شد.

روز چهارشنبه در پایان نشست کمیته سیاستگذاری بانک مرکزی آمریکا، بیانیه ای منتشر شد که چندان مورد انتظار کارشناسان و سرمایه گذاران نبود. در این بیانیه هیچ اشاره ای به تاثیر ضعف اقتصاد جهان بر اقتصاد آمریکا نشد و در بخشی از متن بیانیه آمده بود، بانک مرکزی موضوع افزایش نرخ های بهره در ماه دسامبر را مورد توجه قرار می دهد.

تغییر لحن بیانیه زمینه را برای افزایش 1.2 درصدی ارزش دلار در برابر یورو فراهم کرد. البته مانند نشست های قبل، در این نشست نیز بر اهمیت داده های اقتصادی در تصمیم گیری درباره زمان افزایش نرخ های بهره تاکید شده بود. بانک مرکزی افزایش نرخ تورم به نزدیک 2 درصد و تداوم روند بهبود شرایط بازار کار را دو شرط اصلی برای محدود کردن سیاست های حمایتی خود اعلام کرده است.

روز پنجشنبه گزارش وزارت بازرگانی آمریکا نشان داد نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه ماهه سوم کاهش یافته است. البته گزارش وزارت کار مثبت بود و نشان داد تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری در دو هفته پیش کمتر از هفته قبل از آن بوده است. این دو خبر مثبت و منفی سبب شد ارزش دلار اندکی کاهش یابد. در نهایت روز جمعه دو خبر نسبتا منفی از اقتصاد آمریکا زمینه را برای تداوم کاهش ارزش دلار فراهم کرد.

در هفته پیش رو، گزارش وزارت کار آمریکا در باره وضعیت بازار کار این کشور در ماه گذشته میلادی، اکتبر، بیشترین تاثیر را بر ارزش دلار خواهد داشت. در ماه سپتامبر 142 هزار فرصت شغلی در بخش غیرکشاورزی آمریکا ایجاد شده بود و پیش بینی شده در ماه گذشته 180 هزار فرصت شغلی ایجاد شده است. اگر این پیش بینی تحقق یابد ارزش دلار رشد خواهد کرد.

البته این هفته مجموعه ای از گزارش ها از اقتصاد آمریکا، چین و منطقه یورو منتشر می شود و داده های آنها بر ارزش دلار و یورو تاثیر خواهد داشت.

تحلیلگران تکنیکال چه می گویند؟

از منظر تکنیکال، نسبت یورو به دلار در چارت های روزانه و هفتگی عملکرد خوبی نشان نمی دهد و این به معنای رشد ارزش دلار است. نسبت یورو به دلار، بالای 1.0800 سطح حمایت قدرتمند دارد که اگر این سطح شکسته شود، سطح بعدی حمایت 1.0660 و سطح بعدی 1.0500 خواهد بود.

اما اگر گزارش وزارت کار منفی باشد، احتمال افزایش نرخ های بهره در ماه دسامبر کمتر می شود و این به معنای کاهش ارزش دلار در برابر یورو خواهد بود. در این حالت نسبت یورو به دلار رشد می کند و اولین سطح مقاومت آن 1.1160 خواهد بود. سطح بعدی مقاومت این نسبت 1.1500 تعریف شده است.

در زیر نمودار تغییرات نسبت یورو به دلار در  یک ماه اخیر نشان داده شده است:

download