کمپانی واله برزیل که بزرگترین تولیدکننده سنگ آهن جهان محسوب می شود دستور ساخت 50 فروند کشتی واله مکس دیگر را به شرکت های چینی داد.

شرکت واله که پیش از این 35 فروند کشتی غول پیکر 400 هزار تنی با نام واله مکس را به تملک خود در آورده بود و آخرین فروند این سفارش در حال ساخت است اکنون می خواهد برای افزایش صادرات و رقابت با شرکت های بزرگ استرالیایی تعداد این کشتی ها را افزایش دهد.

درخصوص نحوه تملک این کشتی ها گفتنی است، از این ۵٠ فروند، ٢٠ فروند بطور مستقیم توسط خود واله خریداری شده و ٣٠ فروند دیگر نیز به وسیله ٣ شرکت سرمایه گذاری چینی (هر شرکت ١٠ فروند) بصورت اجاره به تملیک در یک دوره زمانی ٢٠ ساله در اختیار واله قرار می گیرند.

واله برنامه دارد با ناوگان جدید خود که به تدریج از پایان سال ٢٠١۵ تحویل خواهد گرفت، صادرات سنگ آهن خود به چین، ژاپن و عمان را افزایش دهد.

لازم به ذکر است، این سفارش، بزرگترین قرارداد تجاری تاریخ در زمینه کشتی سازی با رقم بالغ بر 5.5 میلیارد دلار است.

وزیر اقتصاد برزیل که مدیرعامل واله نیز است در این خصوص گفته، این برنامه در راستای اهداف واله جهت افزایش واله مکس ها به ١٠٠ فروند است.