روز گذشته 2 بانک معتبر آمریکا در گزارش های مجزا پیش بینی متوسط قیمت سنگ آهن در سال 2016 را افزایش دادند.

بانک مورگان استینلی MorganStanley آمریکا امروز متوسط قیمت سنگ آهن در 2016 را 17درصدافزایش و به 46دلار رساند. قیمت سال 2017 نیز 42دلارپیش بینی شده است.

بانک CitiGroup آمریکا نیز قیمت متوسط سنگ آهن سال 2016 را 7دلار افزایش و به 49دلاردر تن رساند.قبلا این قیمت 42دلار اعلام شده بود. قیمت سال 2017 معادل 42دلار و سال 2018 معادل 38دلار اعلام شده است

متوسط قیمت سنگ آهن از 37دلار در دسامبر 2015 به 54دلاردر سال جاری تاکنون افزایش یافته است. فضای مثبت بازار فولاد چین که برخلاف گذشته از ثبات نسبی سفارشات برخوردار است. همراه با کاهش ارزش یوان و افزایش میزان وام دهی بانک ها از عوامل ثبات تقاضا از عوامل رشد پیش بینی متوسط قیمت سنگ آهن میباشد