گروهبنگاهها: تولیدکنندگان فولاد ایران از دولت درخواست کردند به دلیل دامپینگ چین و کشورهای صادرکننده دیگر، تعرفه ۴۰ درصدی برای واردات فولاد وضع کند.دولت ایران تعرفه واردات را 20 درصد افزایش داده است اما تولیدکنندگان برای حفظ صنعت فولاد به دنبال افزایش تعرفه 40 درصدی واردات هستند.
دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد در این خصوص گفت: شرایط بحرانی است و افزایش تعرفه تنها ابزار محافظت این صنعت از بحران است که به نحو موثری میتواند صنعت فولاد را نجات دهد.رسول خلیفهسلطانی افزود: به رغم تلاش دولتهای مختلف برای محدود کردن واردات فولاد از چین، صادرات فولاد این کشور امسال حدود 30 درصد افزایش یافته، در حالی که میزان صادرات فولاد چین در سال گذشته نیز به رقمی بیسابقه رسیده بود. کاهش تقاضا برای فولاد چین برخی تولیدکنندگان فولاد را برآن داشته تا تولیدات خود را به رقمی پایین در بازار سایر کشورها به فروش برسانند.در واکنش به این اقدام، اقداماتی از سوی برخی کشورها نظیر ایران، اندونزی، ترکیه، هند، اتحادیه اروپا و مکزیک برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی صورت گرفته است.