قیمت سنگ آهن سال گذشته میلادی پس از دو سال کاهش مداوم، رشدی قابل ملاحظه داشت و قیمت هر تن از این ماده خام مورد استفاده در تولید فولاد در پایان سال گذشته به محدوده ۸۰ دلار رسید. در چند هفته اخیر قیمت ها در همین سطح نوسان کرده و اکنون برخی نهادهای تحلیلگر با اشاره به عواملی که بر قیمت ها تاثیر دارند پیش بینی کرده اند افق بازار در سال جاری میلادی مثبت نیست. قیمت سنگ آهن در ابتدای سال 2014 حدود 125 دلار و در ابتدای سال 2015 در سطح 80 دلار بود.

برای بررسی دقیق پیش بینی های منفی در باره بازار سنگ آهن بهتر است به عواملی که سال گذشته به رشد شدید قیمت ها منجر شده نگاه کرد.

سال گذشته میلادی به رغم افول نرخ رشد اقتصاد چین، تولید فولاد در این کشور در سطح بالا باقی ماند و یک درصد نسبت به سال 2015 افزایش پیدا کرد. اما مصرف فولاد در داخل چین 20 درصد پایین تر از میزان تولید آن بود. حمایت های دولتی به شکل یارانه به تولیدکنندگان و معافیت های مالیاتی سبب شد تولید فولاد در این کشور بالا باقی بماند و این درحالی بود که وضعیت بازار چندان امیدبخش نبود.

افزایش تولید فولاد در چین به بالا رفتن تقاضا برای سنگ آهن منجر شد. چین 70 درصد سنگ آهن جهان را مصرف می کند. در بخش عرضه، پایین بودن قیمت سنگ آهن به مدت دو سال سبب شد تولیدکنندگانی که هزینه تولیدشان بالا بود از بازار خارج شوند. در نتیجه عرضه رشدی نداشت.

در واقع سال گذشته میلادی، کاهش عرضه از سوی این تولیدکنندگان و بالا باقی ماندن تقاضا از سوی چین سبب رشد قیمت سنگ آهن شد. همچنین فعالیت های سفته بازانه به رشد قیمت ها کمک کرد اما امسال وضعیت بکلی تفاوت دارد.

در سال جاری میلادی، احتمال کاهش تولید فولاد در چین از یک سو و افزایش تولید سنگ اهن در داخل و خارج از این کشور از سوی دیگر سبب فشار قابل ملاحظه بر قیمت ها خواهد شد. سال قبل چین تحت فشارهای بین المللی وعده داد از تولید فولاد خود خواهد کاست اما در عمل این اقدام را انجام نداد. امسال مقررات تجاری سختگیرانه سبب کوچک شدن بازار صادرات فولاد چین می شود. آمریکا و اروپا تعرفه های ضد دامپینگ بر صادرات فولاد چین اعمال کرده اند و این اقدام سبب کاهش تولید فولاد در این کشور خواهد شد.

از سوی دیگر انتظار می رود امسال عرضه سنگ آهن از سوی تولیدکنندگانی که هزینه فعالیت هایشان بالاست افزایش یابد. دو شرکت ویل اس ای و ریوتینتو امسال سنگ آهن بیشتری تولید و عرضه خواهند کرد. همچنین تولیدکنندگان در داخل چین میزان بالاتری سنگ آهن تولید خواهند کرد. وضعیت بازار سنگ آهن بطور مستقیم تحت تاثیر میزان تولید فولاد در چین قرار دارد. عامل دیگری که می تواند بر قیمت ها فشار وارد کند کاهش سرمایه گذاری ها در بخش زیرساخت ها در سال جاری میلادی است.

جمعه گذشته بانک مرکزی چین نرخ های بهره کوتاه مدت را بالا برد و این اقدام به کاهش 5.4 درصدی قیمت سنگ آهن در بورس دالیان منجر شد.

در بالا نمودار تغییرات قیمت هر تن سنگ آهن در سه سال اخیر نشان داده شده است.

منبع: جهان سهم