در جلسه اخیر سازمان کشورهای صادر کننده نفت که این کشورهای تصمیم گرفتند تا تولید نفت خود را کاهش ندهند این اقدام با کاهش قیمت نفت، تولید کنندگان نفت شیل آمریکا را در هم می‌شکند.

‌ به نقل از بیزینس این سایدر در نشست اخیر اوپک که در روز جمعه برگزار شد. کشورهای عضو این سازمان تصمیم گرفتند تا سقف تولید خود را کاهش ندهند و تنها به قانونمند کردن مازاد تولید این کشورها بسنده کردند. به نظر می‌رسد این اقدام کارتل نفتی به شدت تولیدکنندگان نفت شیل آمریکا را تحت تأثیر قرار دهد.

اوپک با تصمیم اخیر خود نشان داد تا قصد دارد به هر قیمتی سهم خود را از بازار جهانی نفت باز پس گیرد. به نظر می‌رسد این اقدام اوپک قیمت نفت را حداقل در آینده نزدیک پایین نگه دارد.

به طور کلی تا پیش از ورود نفت شیل آمریکا به بازار جهانی اوپک 40 درصد از کل نفت جهان را تأمین می‌کرد اما با ورود نفت آمریکا به بازار جهانی سهم اوپک رفته رفته کاهش یافت. ورود نفت آمریکا همچنین به کاهش شدید قیمت نفت و بروز مازاد عرضه منجر شد.

یکی از گزینه‌های پیش روی اوپک کاهش سقف تولید و تعدیل قیمت نفت بود که عربستان سعودی یکی از کشورهایی بود که تمایل به اجرای این سیاست داشت اما به طور کلی این کشورها گزینه دیگر را برای ثابت نگه داشتن سقف تولید خود در نشست روز جمعه انتخاب کردند.

بنا به گفته علی النعیمی معاون دبیر کل اوپک این اقدام اپک می‌تواند به کنار رفتن تولیدکنندگان نفت آمریکا منجر شود.

این تولید کنندگان برای سوددهی نیازمند متوسط قیمت نفت حدود 60 دلار در هر بشکه در بازار جهانی هستند که با ادامه کاهش قیمت فعالیت این تولید کنندگان از صرفه اقتصادی خارج خواهد شد.

البته این اقدام اوپک عواقبی را نیز برای خود تولیدکنندگان این سازمان داشته است که مهمترین آن کاهش درآمدهای نفتی این کشورها بوده است.