تاثیر خروج انگلستان از اتحادیه اروپا چه خواهد بود؟

قیمت مس و دیگر فلزات اساسی هفته پیش تا قبل از اعلام نتیجه همه پرسی خروج انگلستان از اتحادیه اروپا، در مسیر رشد حرکت کرد. اما روز گذشته متعاقب انتشار خبر رای مثبت مردم انگلستان به خروج این کشور از اتحادیه اروپا، قیمت مس و دیگر فلزات اساسی کاهش یافت. البته هفته پیش در مجموع قیمت مس رشد کرد. حال این سوال مطرح است که از این پس چه تحولاتی در بازار فلزات اساسی رخ خواهد داد و آیا تحولات در اروپا سبب ضعف بیش از پیش بازار این فلزات خواهد شد یا نه؟

واقعیت این است که در عوامل موثر بر قیمت مس و دیگر فلزات اساسی، تغییری ایجاد نشده اما در شدت و ضعف این عوامل تحولاتی رخ داده است.

رشد ارزش دلار یک عامل فشار بر قیمت فلزات پایه است. روز گذشته افزایش قابل ملاحظه ارزش دلار عاملی برای کاهش قیمت فلزات اساسی بود. خروج انگلستان از اتحادیه اروپا به ضعف هر دو اقتصاد منجر می شود و این امر زمینه را برای کاهش ارزش یورو و پوند انگلستان فراهم کرده است. بدین ترتیب نسبت دلار به یورو و پوند رشد کرده است.

از پیش رشد ارزش دلار به دلیل محدود شدن سیاست های حمایتی بانک مرکزی آمریکا، عامل ضعف بازار فلزات اساسی بوده و از این پس اگر این روند ادامه یابد و شاهد رشد شاخص دلار باشیم قیمت فلزات پایه در مسیر رشد با مانع مواجه خواهند بود.

دیگر عامل کاهش قیمت فلزات اساسی، ضعف اقتصاد جهان است. این عامل همچنان وجود دارد و به دلیل خروج انگلستان از اتحادیه اروپا پیش بینی شده بر ضعف اقتصاد جهان افزوده می شود. بدین ترتیب از این جهت نیز قیمت فلزات اساسی تحت فشار قرار دارد. از پیش نهادهای تحلیلگر هشدار داده بودند که در صورت خروج انگلستان از اتحادیه اروپا افق اقتصاد جهان تیره تر می شود.

عامل بعدی موثر بر قیمت فلزات اساسی ضعف اقتصاد چین است. اگر بانک مرکزی و دولت چین در واکنش به خروج انگلستان از اتحادیه اروپا تدابیر جدید حمایتی اتخاذ کنند قیمت فلزات اساسی حمایت می شود. در ماه های اخیر اکثر گزارش های منتشر شده از اقتصاد چین منفی بوده اما تدابیر جدید حمایتی از سوی بانک مرکزی چین اتخاذ نشده است. البته بر سرعت اجرای طرح های زیرساختی افزوده شده است.

کاهش قیمت نفت نیز یک عامل افول قیمت فلزات اساسی بوده است. ضعف اقتصاد جهان به کاهش قیمت نفت و فلزات پایه کمک خواهد کرد. روز گذشته پس از اعلام نتیجه همه پرسی در انگلستان قیمت نفت تا 6 درصد کاهش یافت.

با توجه به آنچه گفته شد، چهار عامل یعنی رشد ارزش دلار، ضعف اقتصاد جهان و چین و افول قیمت نفت همچنان بر قیمت فلزات اساسی فشار وارد خواهند کرد اما خروج انگلستان از اتحادیه اروپا بر قدرت این عوامل افزوده است.

هفته گذشته رشد قیمت فلزات اساسی تا روز پنجشنبه، حاصل امید سرمایه گذاران به باقی ماندن انگلستان در اتحادیه اروپا بود. حال که این امید از میان رفته دلیلی برای رشد قیمت ها وجود ندارد.

در زیر نمودار تغییرات قیمت هر تن مس در یک ماه اخیر نشان داده شده است:

download