نگاهی به عوامل موثر بر قیمت ها و اوضاع بازار

قیمت مس و برخی دیگر از فلزات اساسی روز گذشته کاهش یافت و بازار همچنان تحت فشار حاصل از پیش بینی افول تقاضا در چین است. قیمت مس در روزهای اخیر حول ۵۲۰۰ دلار در هر تن نوسان کرده است و پیش بینی شده شرایط در بازار این فلز مهم اساسی طی ماه های آینده تغییری محسوسی نداشته باشد مگر ..

آنکه دو عامل موثر بر قیمت ها تغییر کند. در ادامه به بررسی وضعیت بازار فلزات اساسی می پردازیم.

چین تقریبا نیمی از مس تصفیه شده جهان را مصرف می کند و تحولات اقتصاد این کشور بیشترین تاثیر را بر قیمت این فلز دارد. نه تنها چین بزرگ ترین مصرف کننده مس جهان است بلکه وقتی وضعیت اقتصاد این کشور نگران کننده می شود اقتصادهای بزرگ و کوچکی که شریک تجاری آن هستند در شرایط بد قرار می گیرند.

برای مثال، در تازه ترین گزارش از تراز تجاری آلمان در ماه آگوست، به کاهش صادرات و واردات این کشور که شریک تجاری بزرگ چین است اشاره شده است. چین و دیگر اقتصادهای نوظهور بزرگ ترین بازار صادرات آلمان هستند. این هفته همچنین اعلام شد سفارش به کارخانه ها و شاخص اعتماد سرمایه گذاران در آلمان مناسب نبوده است.

آلمان شریک بزرگ تجاری کشورهای اروپایی است و ضعف شاخص های اقتصادی آن سبب کاهش نرخ رشد اقتصاد این قاره می شود. بدین ترتیب بر شدت نگرانی ها در باره تقاضا برای مس افزوده شده است.

با توجه به آنچه بیان شد، تا وقتی تحولی مثبت و پایا در اقتصاد چین رخ ندهد بازار فلزات اساسی رونق پیدا نمی کند. بانک مرکزی چین در ماه های اخیر برخی اقدامات حمایتی را انجام داده و منتظر تاثیرگذاری این اقدامات است. هر نشانه ای از ضعف تقاضای چین، تاثیری منفی بر قیمت فلزات اساسی دارد.

البته کاهش ذخیره مس در انبارهای تحت نظارت بورس های بزرگ فلزی عاملی است که می تواند تااندازه ای به رشد قیمت ها کمک کند. ذخیره مس در انبارهای تحت نظارت بورس لندن نسبت به اواخر ماه آگوست 18 درصد کمتر شده است و اکنون میزان ذخیره 305 هزار تن یعنی پایین ترین میزان در شش ماه اخیر است.

روز چهارشنبه پیش بینی شد در سال آینده میلادی بازار مس با 130 هزار تن کسری عرضه نسبت به تقاضا مواجه خواهد بود و این پیش بینی رشد قیمت ها را در پی داشت. تحلیلگران معتقدند میزان مس در بازار در حال کاهش است اما اگر بر میزان تقاضا افزوده شود می توان انتظار داشت قیمت ها رشدی پایا و قابل ملاحظه داشته باشند.

در بازار نیکل، انتظار می رود سال آینده برای نخستین بار در پنج سال اخیر، کسری عرضه مشاهده شود. میزان کسری 23 هزار تن پیش بینی شده و عامل این کسری رشد مصرف در چین است. پیش بینی شده قیمت این فلز سال آینده میلادی به 13200 دلار در هر تن افزایش خواهد یافت.

در بازار قلع ذخیره به پایین ترین میزان از پایان سال 2008 رسیده است. در بازار آلومینیوم رشد عرضه همچنان عاملی برای فشار بر قیمت ها خواهد بود.

در زیر نمودار تغییرات قیمت هر پوند مس در شش ماه اخیر نشان داده شده است:

download