طبق قوانین جدید چین معاملات فیوچر سنگ آهن در چین که در طرح محیط زیستی قرار می گرفتند به کمتر در سه سال کاهش پیدا کرده است و حجم معاملات از ماه می تقریبا دو برابر شده است . تحلیلگران بر این باورند که بازیگران سنگ آهن چین معامله گران فیزیکی نیستند بلکه افراد سوداگری هستند که هر بازاری را برای سودجویی مورد هدف قرار می دهند . بورس کالا دالیان بازار فیوچر سنگ آهن را به منظور عمق دادن به بازار بر روی خارجی ها باز کرده است و در برنامه های آتی خود بازار نفت را هم به هم گونه اجرا خواهند کرد . با این حال قراردادهای فیوچر درروز دوشنبه به 854،298 واحد رسید که از مارس 2015 پایین تر است و از ماه می 2،4 میلیون لات پایین تر است .
حجم معاملات ماهانه در ماه آگوست نسبت به ژوئیه 60درصد کاهش یافته است . قیمت سنگ آهن در ماه های اخیر نسبتا ثابت بوده و نوسانات شدیدی نداشت . البته قیمت سنگ آهن به دنبال قیمت فولاد خواهد رفت که به دلیل سیاست های محیط زیستی چین افزایش شدیدی داشته و از طرفی این افزایش قیمت فولاد سبب رشد زغال کک نیز خواهد شد و ادامه دار بودن کاهش عرضه در چین رشد قیمتی تمام محصولات چرخه فولاد را تقویت خواهد کرد .