گزارش جدید چشم انداز اقتصاد جهان منتشر شد

صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود پیش بینی نرخ رشد اقتصاد جهان در سال جاری میلادی را کاهش داده و عامل این کاهش را ضعف اقتصاد چین و دیگر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه اعلام کرده است. در گزارش این نهاد بین المللی آمده است، امسال اقتصاد جهان 3.1 درصد رشد خواهد کرد. این رقم نسبت به پیش بینی قبلی 0.2 درصد پایین تر است. برای سال آینده میلادی، پیش بینی شده اقتصاد جهان 3.6 درصد رشد کند. این رقم نیز 0.2 درصد پایین تر از پیش بینی قبلی است.

طی سال های اخیر اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه موتور رونق اقتصاد جهان بوده اند و اکنون که نرخ رشد این اقتصادها کاهش یافته طبیعی است که نرخ رشد اقتصاد جهان کمتر از تصور قبلی باشد. اکنون در چین نرخ رشد کند شده و بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه به دلیل کاهش قیمت نفت و دیگر مواد خام دچار مشکل شده اند. همچنین جریان سرمایه ها به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور ضعیف شده است. اصلاح شاخص بورس چین در ماه آگوست سبب تنش در بازارهای مالی جهان شد.

صندوق بین المللی در بخش دیگری از گزارش چشم انداز اقتصاد جهان آورده است، در شرایطی که قیمت مواد خام کاهش یافته، جریان سرمایه ها به اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه کمتر شده، ارزش ارزهای ملی در این اقتصادها پایین آمده و نوسان در بازارهای مالی شدت یافته است، طبیعی است که فشار بر نرخ رشد اقتصاد جهان بیشتر می شود.

امسال و سال آینده میلادی اقتصادهای توسعه یافته به ترتیب 2 درصد و 2.2 درصد رشد خواهند کرد. در سال های 2014 و 2013 نرخ رشد این اقتصادها به ترتیب 1.8 درصد و 1.1 درصد بود. اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور امسال 4 درصد رشد می کنند. در سال گذشته میلادی نرخ رشد این اقتصادها 4.6 درصد بود و در سال 2013 نرخ رشد آنها 5 درصد ثبت شده است. رشد اقتصادهای در حال توسعه و نوظهور در مجموع امسال برای پنجمین سال پی در پی کاهش می یابد.

امسال و سال آینده میلادی اقتصاد چین به ترتیب 6.8 درصد و 6.3 درصد رشد می کند. برای هند این دو رقم به ترتیب 7.3 درصد و 7.5 درصد است.

رشد اقتصاد چین به دلیل اجرای سیاست های اصلاحی کاهش یافته است. این سیاست ها با هدف بازگرداندن توازن به اقتصاد یعنی افزودن بر تقاضای داخلی و کاستن از وابستگی به صادرات انجام می شود. کاهش نرخ رشد اقتصاد چین غیرمنتظره نبود اما تبعات آن بر اقتصاد جهان بیش از میزانی است که قبلا تصور می شد. کاهش نرخ رشد اقتصاد جهان عامل اصلی پایین باقی ماندن قیمت مواد خام و کاهش صادرات اقتصادهای آسیایی به چین است.

با آنکه رشد اقتصادهای توسعه یافته در حال افزایش است، ریسک کاهش نرخ تورم این اقتصادهای را تهدید می کند. از سوی دیگر، ابهام ها سبب شده از میزان سرمایه گذاری ها کاسته شود و این امر افق شرایط اقتصادی را در میان مدت تیره کرده است. نوعی چرخه معیوب پدید آمده است: کاهش سرمایه گذاری ها به ناآرامی های سیاسی و ضعف اقتصاد منجر می شود و این دو، سبب کاهش سرمایه گذاری ها می شود.