در سال گذشته ۲۱۴ هزارتن مس محتوا تولید داشته‌ایم، در حالی که طبق برنامه تولید سال ۹۴ پیش‌بینی می‌شود، که تولید مس محتوا با افزایش ۳۹ هزار تنی به رقم ۲۵۳ هزار تن مس محتوا برسد. احمد مرادعلیزاده، مدیرعامل شرکت صنایع ملی مس ایران درباره پیش‌بینی میزان تولیدات این شرکت در سال گذشته و سال جدید، گفت: کل استخراج سنگ معدنی مس در سال ۹۳، ۱۸۹ میلیون تن بوده و برای سال ۹۴ پیش‌بینی می‌شود که ۱۳۲میلیون تن استخراج داشته باشیم. وی افزود: ۸۰۷ هزار تن کنسانتره و مولیبدن در سال ۹۳ تولید شده است و برای امسال ۹۸۳ هزار تن پیش بینی تولید داریم. مرادعلیزاده درباره «تولید‌ اند و کاتد» افزود: به ترتیب عملکرد تولید ۲۳۲ و ۱۹۴ هزار تنی داشتیم و برای سال ۹۴ برنامه تولید ۲۳۱ هزار تنی‌اند و ۱۹۳ هزار تنی کاتد داریم.