داده های امروز نشان میدهد که اختلاف قیمت سرب و روی در بالاترین سطح از سال 2007 قرار گرفته 960دلار و این درحالی است که در گذشته قیمت تاریخی #سرب همواره بالاتر از روی بوده و بعضا در سال 2014 بعنوان نمونه این رقم ۱۴۸دلار بوده است

آمار نشان میدهد که در سال 2018 نزدیک به 880 هزار تن ظرفیت روی به مدار تولید وارد میرسد (IZLSG) و این معادن دارای عیار سرب بسیار پایین بوده و کسری 160 هزار تنی عرضه سرب سال 2017 در سال جاری تداوم خواهد داشت.

منبع: معدن 24